aqua

Onze Werkwijze

Iedere organisatie is uniek, qua mensen, sfeer en cultuur. Een goed gevoel van de specifieke kenmerken van de organisatie maakt het werken voor ons een stuk eenvoudiger en effectiever. Wij maken dan ook altijd graag uitgebreid kennis met uw organisatie (en haar medewerkers). Indien mogelijk hebben wij naast een gesprek met de verantwoordelijke manager ook graag een (kort) gesprek met eventuele betrokken medewerkers. Ook het even rondlopen op een afdeling geeft vaak al een goed gevoel over de sfeer en de cultuur die binnen een organisatie heerst.

Zeker voor recruitment trajecten geldt dat de zachte criteria zoals bijvoorbeeld persoonlijkheid en manier van communiceren die gesteld moeten worden aan een kandidaat, minstens net zo belangrijk zijn als de harde criteria zoals bijvoorbeeld opleiding en kennis. Op deze manier slagen wij er beter in de opdracht te vervullen en/of de juiste kandidaat op de juiste plaats te introduceren. Ook gedurende een opdracht houden wij natuurlijk graag nauw contact met u als cliënt.

Voor alle vormen van onze dienstverlening kunnen we gebruik maken van gelieerde bureaus, elk met hun eigen specialiteit op bijvoorbeeld het gebied van coaching, training of persoonlijke ontwikkeling. Alles afhankelijk van de vraagstelling, de onderliggende situatie en de (financiële) mogelijkheden.

Lees meer over:
Human Resources Coaching Outplacement Werving & Selectie Opleidingen & Training Persoonlijke Ontwikkeling

Coaching

hands

Deze vorm van coaching richt zich vooral op groepen. Te denken valt aan een afdeling. Soms bestaan er spanningen die niet worden benoemd, of bestaat het gevoel dat niet alles uit de groep wordt gehaald voor wat betreft effectiviteit en een plezierig werkklimaat. Wellicht past de stijl van leidinggeven niet optimaal bij de medewerkers? In geval van dit soort vragen is deze vorm van groeps- coaching een goede manier om nader tot elkaar te komen.

Na individuele intake gesprekken, waar soms gebruik kan worden gemaakt van het maken van persoonlijkheidsprofielen vinden groepssessies plaats. Hierbij is de veiligheid van de individuele personen de basis. Bewustzijn van effecten van communicatie en gedrag wordt ontwikkeld. Het team wordt zich bewust van het feit dat een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Meer werkplezier, betere verhoudingen met collega's, een hogere productiviteit en minder stress zijn het resultaat.