indigo

Onze Werkwijze

Iedere organisatie is uniek, qua mensen, sfeer en cultuur. Een goed gevoel van de specifieke kenmerken van de organisatie maakt het werken voor ons een stuk eenvoudiger en effectiever. Wij maken dan ook altijd graag uitgebreid kennis met uw organisatie (en haar medewerkers). Indien mogelijk hebben wij naast een gesprek met de verantwoordelijke manager ook graag een (kort) gesprek met eventuele betrokken medewerkers. Ook het even rondlopen op een afdeling geeft vaak al een goed gevoel over de sfeer en de cultuur die binnen een organisatie heerst.

Zeker voor recruitment trajecten geldt dat de zachte criteria zoals bijvoorbeeld persoonlijkheid en manier van communiceren die gesteld moeten worden aan een kandidaat, minstens net zo belangrijk zijn als de harde criteria zoals bijvoorbeeld opleiding en kennis. Op deze manier slagen wij er beter in de opdracht te vervullen en/of de juiste kandidaat op de juiste plaats te introduceren. Ook gedurende een opdracht houden wij natuurlijk graag nauw contact met u als cliënt.

Voor alle vormen van onze dienstverlening kunnen we gebruik maken van gelieerde bureaus, elk met hun eigen specialiteit op bijvoorbeeld het gebied van coaching, training of persoonlijke ontwikkeling. Alles afhankelijk van de vraagstelling, de onderliggende situatie en de (financiële) mogelijkheden.

Lees meer over:
Human Resources Coaching Outplacement Werving & Selectie Opleidingen & Training Persoonlijke Ontwikkeling

Werving & Selectie

job

Nadat een profiel van de functie en van de organisatie is opgesteld, wordt gezocht naar mogelijke kandidaten. Hierbij maken we gebruik van het uitgebreide netwerk van MSConsultancy, onder andere ook via de verschillende Social Media die er zijn. Ook worden over het algemeen kandidaat-databases doorzocht en/of advertenties geplaatst. Dit laatste veelal via internet. Alles afhankelijk van de gezochte persoon en alles in overleg met de cliënt.

Op regelmatige basis zal terugkoppeling plaatsvinden aangaande de voortgang van de opdracht. Alleen 'goed' passende kandidaten worden voorgesteld middels een rapport (inclusief curriculum vitae). In dit rapport staan behalve de persoonlijke gegevens, achtergrond, opleiding en ervaring van de kandidaat, ook gegevens aangaande de huidige arbeidsvoorwaarden, opzegtermijn en de wensen en verwachtingen ten aanzien van een eventuele andere baan. Het voorstellen van een kandidaat vindt plaats zodra een passende kandidaat is gevonden. Tenzij we anders overeenkomen, wachten wij dus niet met voorstellen tot er meerdere kandidaten zijn. Wij smeden het ijzer graag als het heet is!

Wordt er uiteindelijk een arbeidsovereenkomst met een door MSConsultancy aangedragen kandidaat aangegaan, dan is een vooraf vastgesteld percentage van het fulltime bruto jaarsalaris als succesfee verschuldigd. De exacte leveringsvoorwaarden (zie onderaan deze website) worden toegelicht in een persoonlijk onderhoud. Zo wordt er bijvoorbeeld bij aanvang van de activiteiten per opdracht een voorschot gevraagd. Dit bedrag wordt natuurlijk verrekend met de uiteindelijke succesfee.

Het succespercentage van de aangenomen opdrachten is bijzonder hoog te noemen. Er zijn nagenoeg geen posities die niet ingevuld kunnen worden door MSConsultancy. Wij doen ons uiterste best. Ons ultieme streven blijft zowel de kandidaat als de opdrachtgever zo optimaal mogelijk te helpen!